Bouwkundig ondersteuner
Specialist brandpreventie
Renovatie-expert

Voor alle vergunningaanvragen, tekeningen en bouwkundig advies bent u bij Koetsbouw welkom

  • Wij  fungeren als kruispunt tussen regelgevende instanties, overheid en opdrachtgever
  • Wij ontzorgen door heldere afspraken en tijdig aanleveren van informatie
  • Desgewenst voeren wij gesprekken met gemeentelijke overheden
  • Wij kunnen vergunningen aanvragen en leveren, maken constructieberekeningen, tekeningen en planningen

Bouwen is organiseren, communiceren!

Denkt u over een aanbouw, opbouw, nieuwbouw of renovatie? Bel ons nu!